P4support@p4.com.ua093 704 74 74

Згода суб'єкта персональних даних

ЗГОДА (ДОЗВІЛ) СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, ________________________________________________________ як суб’єкт персональних даних, надаю свою добровільну згоду (дозвіл) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТФОРМА 4» (далі – Товариство), на обробку моїх персональних даних відповідно до умов, викладених в цій Згоді, а також в УМОВАХ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЛАТФОРМИ (надалі – Умови) (текст для ознайомлення доступний на сайті http://p4.com.ua в розділі «Офіційна інформація»).

        1.    Володільцем персональних даних, що обробляються відповідно до цієї Згоди, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» (ЄДРПОУ 43830242).
        2.    Склад та зміст персональних даних на обробку яких надається Згода:
        1)    особисті та контактні дані особи:
        -    прізвище, ім’я особи;
        -    номери контактних телефонів;
        -    адреса електронної пошти.
        2)    інформація про Компанію(-ї), що надана мною в процесі створення Профайлу Компанії та участі в Торгових операціях на Платформі:
        -    прізвище, ім’я та по батькові осіб, що мають право на вчинення правочинів від імені Компанії;
        -    реєстраційний номер облікової картки платника податків підписувачів Електронних документів;
        -    номери контактних телефонів;
        -    адреси електронної пошти; 
        -    дані фінансової звітності Компанії;
        -    ЕІС коди;
        -    дані щодо об’єктів нерухомості, що належать Компанії або використовуються нею на законних підставах;
        -    умови укладених Компанією Електронних договорів.
        3.    Права Суб’єкта персональних даних:
        -    знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
        -    отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
        -    на доступ до своїх персональних даних;
        -    отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
        -    пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
        -    пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
        -    на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
        -    звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
        -    застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
        -    вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
        -    відкликати згоду на обробку персональних даних;
        -    знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
        -    на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

        4.    Мета обробки персональних даних Суб’єкта персональних даних:
        -    здійснення ідентифікації та верифікації для надання доступу до Особистого кабінету;
        -    вчинення дій, що передують укладенню Електронних договорів, відповідно до Правил;
        -    надсилання одноразових ідентифікаторів
        -    укладання та виконання Електронних договорів;
        -    надання Суб'єкту персональних даних за його згодою інформації про Комерційні пропозиції Товариства, маркетингові пропозиції, та інші повідомлення, що не порушують норм чинного законодавства України.

        5.    Товариство здійснює обробку персональних даних Суб’єкта персональних даних на  наступних підставах:
        -    згоди Суб’єкта персональних даних;
        -    укладення та виконання Електронних договорів;
        -    з інших підстав, передбачених ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних».

        6.    Я, як Суб’єкт персональних даних підтверджую свою згоду на:
        6.1.    Передачу моїх персональних даних Товариством на запити державних, слідчих, судових органів.
        6.2.    Передачу персональних даних у разі укладання договору відступлення права вимоги/купівлю-продажу прав вимог та/або інших договорів, пов’язаних з повернення простроченої заборгованості за укладеними мною Електронними договорами, будь-якій третій особі, що є стороною таких договорів та яка є новим кредитором набуває статусу володільця персональних даних Суб’єкта персональних даних.
        6.3.    Використання Товариством моїх персональних даних відповідно до законодавства та Правил.
        7.    Надана мною Згода на обробку моїх персональних даних, не вимагає здійснення повідомлення мене про передачу моїх персональних даних третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних».

        8.    Суб’єкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу Товариству із запереченням проти обробки своїх персональних даних, пред’являти вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

        Наданням цієї згоди підтверджую, що, я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних» та Умовами конфіденційності Платформи, про мету збору Персональних даних та про осіб, яким передаються Персональні дані, а також про той факт, що мої Персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є Товариство, і у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.