P4support@p4.com.ua093 704 74 74

Умови конфіденційності

        1.    Загальні положення.

        1.1.    Дані Умови конфіденційності Платформи (надалі також – «Умови») є публічним оголошенням від Товариства з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» (далі також «Товариство») на адресу невизначеного кола суб’єктів персональних даних, які тим чи іншим чином вступають у відносини з Товариством, про основні принципи, правила та застереження при обробці їх персональних даних Товариством. 
Оголошенням цих Умов Товариство переслідує мету, на виконання вимог Конституції України, законодавства в галузі інформації в цілому та зокрема Законів України (із змінами та доповненнями) «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
       
1.2.    Ці Умови описують практики збору та обробки персональних даних, наданих особами (далі — «Користувач»), у зв’язку з доступом до електронного торгового майданчика «Онлайн платформа енергоресурсів «Р4» (Пі 4)» (далі - «Платформа»), адміністратором якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Платформа 4», код ЄДРПОУ 43830242. 

        2.    Визначення
        2.1.    Всі визначення, наведені в цих Умовах, які не описані в цьому розділі, мають таке ж значення, як в Правилах користування онлайн платформою енергоресурсів "P4" (Пі 4), які доступні на сайті Платформи за адресою
http://p4.com.ua.
        База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. База персональних даних, в якій ТОВ «Платформа 4» здійснює обробку персональних даних, має назву «Компанії».
        Володілець персональних даних – ТОВ «Платформа 4», яке на законних підставах отримує та обробляє персональні дані, надані Користувачами та визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.
        Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
        Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.
        Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
        Розпорядник системи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» (код ЄДРПОУ 43830242, адреса місцезнаходження: Україна, 02094, місто Київ, вул.Хоткевича Гната, будинок 12, офіс 177, електронна адреса
office@p4.com.ua, телефон +380 93 704 74 74).
        Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються, для цілей цих Умов.

        3.    Законність обробки та основні принципи обробки персональних даних
        3.1.    Товариство обробляє Персональні дані на підставі Згоди суб’єкта персональних даних
.
        3.2.    Згода вважається наданою після того, як Користувач поставив відповідну відмітку при реєстрації на Платформі. 
        3.3.    Надаючи згоду, Користувач/Компанія підтверджує і приймає всі умови і положення, зазначені в цих Умовах.
        3.4.    Обробка персональних даних Платформою здійснюється на основі принципів:
        -  законності цілей і способів обробки персональних даних;
        -  сумлінності Платформи, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо обробки персональних даних;
        -  досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних;
        -  відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
        -  відповідності переліку і обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;
        -  достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей обробки персональних даних;
        -  забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних;
        -  зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки;
        -  оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України.
Товариство не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, гендерних ознак, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.
Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України.
        3.5.    Товариство збирає та обробляє Персональні дані для виконання своїх зобов’язань та реалізації законних інтересів, а саме:

  • здійснення ідентифікації та верифікації Користувача для надання доступу до Особистого кабінету;
  • вчинення дій, що передують укладенню Електронних договорів, відповідно до Правил;
  • надсилання одноразових ідентифікаторів;
  • укладання та виконання Електронних договорів;
  • інформування про дії Користувачів/Компаній на Платформі, прийнятих рішеннях Товариством та інші події, що впливають на взаємодію Користувачів/Компаній з Платформою, за допомогою розсилки через електронну пошту, повідомлену Користувачем/Компанією (для зареєстрованих на Платформі Користувачів);
  • інформування щодо стану обробки Електронних документів;
  • дотримання чинного законодавства;
  • підвищення продуктивності і функціональності Платформи;
  • надання консультацій та вирішення спірних питань;
  • надання Користувачу за його згодою інформації про Комерційні пропозиції Товариства, маркетингові пропозиції, та інші повідомлення, що не порушують норм чинного законодавства України.

        4.    Склад персональних даних, які обробляються Платформою
        4.1.    Відомості про суб’єкта персональних даних, відображені в правочинах та інформаційних (автоматизованих) системах Платформи, є персональними даними, які обробляються в базі персональних даних «Компанії».
У базі персональних даних «Клієнти» обробляються наступні персональні дані:
        1)  особисті та контактні дані Користувача:
        -  прізвище та ім’я особи;
        -  номери контактних телефонів;
        -  адреса електронної пошти;
        2)  інформація про Компанію(-ї), що надана Користувачем в процесі створення Профайлу Компанії та участі в Торгових операціях на Платформі:
        -  прізвище, ім’я та по батькові осіб, що мають право на вчинення правочинів від імені Компанії;
        -  реєстраційний номер облікової картки платника податків підписувачів Електронних документів;
        -  номери контактних телефонів;
        -  адреси електронної пошти; 
        -  дані фінансової звітності Компанії;
        -  ЕІС коди;
        -  дані щодо об’єктів нерухомості, що належать Компанії або використовуються нею на законних підставах;
        -  умови укладених Компанією Електронних договорів;
        4.2.    При кожній Авторизації Користувача в Особистому кабінеті Платформа автоматично збирає наступну інформацію:
        - лог файли, в тому числі тип використовуваного пристрою, час доступу, IP-адресу Користувача;
        - інформацію, отриману в ході комунікації з Товариством – електронне листування, телефонні розмови;
        - інформацію про пристрій, який використовується для доступу до Платформи, включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби і т.д.;
        - інформацію, отриману в результаті активності Користувача на Платформі – дані про дії Користувачів на Платформі із зазначенням дати та часу таких дій.

        5.    Права суб’єкта персональних даних
        5.1.    Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.
        5.2.    Суб'єкт персональних даних має право:
        1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
        2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
        3) на доступ до своїх персональних даних;
        4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
        5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
        6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
        7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
        8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
        9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
        10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
        11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
        12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
        13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.