P4support@p4.com.ua093 704 74 74

Санкційні гарантії та антикорупційне застереження

        Користувач/Компанія засвідчує та гарантує наступне:
        - він/вона не є юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран;
        - серед його кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, немає громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран;
        - він/вона не здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 р. №2108-ІХ, а також з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;
        - він/вона не здійснює та не здійснював  передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора;
        - він/вона не здійснює та не здійснював підтримку рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації;
        - він/вона не сприяє здійсненню збройної агресії проти України та визнає поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України;
        - він/вона не підтримує ділові відносини з державою-агресором,  не здійснює реалізацію товарів та/або послуг на тимчасово окупованих територіях та/або представникам держави-агресору та/або не здійснює іншу підтримку господарської  діяльності держави-агресора;
        - товари, щодо яких Користувачем укладено Угоди щодо передання/набуття/відчуження не є ввезеними на митну територію України в митному режиму імпорту товарів з Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран;
        - він/вона не здійснює  господарську діяльність з компаніями, в яких кінцевим бенефіціарним власником та/або акціонером та/або особою, яка приймає ключові рішення, є ПЕП держави-агресора та/або особа до якої застосовані українські чи міжнародні санкції;
        - він/вона не має філій, представництв, відокремлених підрозділів тощо, які розташовані та/або здійснюють господарську діяльність на території держави-агресора;
        - Користувач/Компанія не є громадянином Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран – якщо стороною є фізична особа.

        Користувач/Компанія цим запевняє та гарантує, що (як на момент підписання Користувачем/Компанією цього Договору, так і на майбутнє Угод до Договору про співпрацю з Платформою):
        (а) на Користувача/Компанію не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь- якої іншої держави чи організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими (надалі – «Санкції»); та
        (б) Користувач/Компанія не співпрацює та не пов’язані відносинами контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій;
        (в) Користувач/Компанія здійснюють свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного законодавства.
        Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:
        - будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або відповідно до якого застосовуються положення Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних ділових операцій Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); або
        - будь-які застосовані до Користувача/Компанії положення Закону США про боротьбу з практикою корупції закордоном 1977р. зі змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), Закону Великобританії про боротьбу з корупцією (U.K. Bribery Act 2010); або
        - будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій (країн), в яких Користувач/Компанія зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або дія якого (або окремих його положень) розповсюджується на Користувача/Компанію в інших випадках;
        (г) Користувач/Компанія дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на них поширюються, та впровадили відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства;
        (д) Користувач/Компанія та всі їх афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені цих Користувача/Компанії, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв’язку з цим Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а також Користувач/Компанія застосовували усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри контроль;
        (е) Користувач/Компанія не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи).

        У разі порушення Користувачем/Компанією вищевказаних гарантій, Платформа має право припинити надання доступу до ресурсів сайту.